3M: OMSTRUKTURERAR OCH MINSKAR ANTALET ANSTÄLLDA MED 1.500

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
28 jan. 2020, 12.46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industrikonglomeratet 3M, som är mest känt för kontorsmateriel, omstrukturerar och kommer att minska personalstyrkan med omkring 1.500 tjänster.

Det framgår av ett pressmeddelande i anslutning till bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2019.

Förändringarna innebär bland annat en ny organisationsstruktur, och väntas ge årliga besparingar om 110 till 120 miljoner dollar, varav 40-50 miljoner dollar väntas under 2020.

Kostnader på 134 miljoner dollar relaterade till omstruktureringen belastade resultatet för det fjärde kvartalet.