Detta är en artikel från Direkt.

AF: REKORDHÖGT KAPACITETSUTNYTTJANDE, UTBREDD BRIST ARBETSKRAFT

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
12 December 2018, 09.25

STOCKHOLM (Direkt) Kapacitetsutnyttjandet är rekordhögt hos svenska arbetsgivare, som räknar med att anställa ytterligare framöver, både i privat och offentlig sektor. Bristen på arbetskraft håller dock tillbaka sysselsättningsökningen.

Det sade Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson vid en pressträff på onsdagen där han presenterade Arbetsförmedlingens nya prognos.

"Det är en fortsatt stark svensk arbetsmarknad. Vi står på toppen av en högkonjunktur. Det är det högsta kapacitetsutnyttjandet vi någonsin uppmätt bland arbetsgivarna. BNP-tillväxten kommer att dämpas lite framöver men vi ser ingen lågkonjunktur framför oss", sade han.

Han sade att en rekordhög andel av privata arbetsgivare nu uppger att de måste nyrekrytera om de ska kunna öka produktionen med upp till 5 procent. Andelen arbetsgivare som uppger att de har svårt att rekrytera är också på rekordhöga nivåer, och hindrar dem från att rekrytera och växa.

"Det är brist på väldigt många yrkeskategorier, särskilt inom offentlig sektor. Vi ser att bristen på arbetskraft hindrar arbetsgivare från att rekrytera, särskilt i offentlig sektor, men vi ser det också i näringslivet", sade han.

Håkan Gustavsson sade att i offentlig sektor har bristen fått arbetsgivare att rekrytera andra yrkesgrupper och sänka kraven på utbildning och erfarenhet, vilket är särskilt tydligt inom vården, skolan och omsorgen.

"Vi ser inte samma tendens i näringslivet", sade han.

Arbetsförmedlingen har reviderat upp sin prognos för sysselsättningen i år till en ökning med 85.000 personer och räknar med att sysselsättningen sedan stiger i en något lugnare takt framöver, med totalt 111.000 personer 2019-2010.

Eftersom arbetskraftsutbudet ökar snabbare än sysselsättningen väntas arbetslösheten stiga något framöver, till 6,7 procent år 2020 från 6,4 procent i år.

Håkan Gustavsson sade att arbetsgivarna räknar med att fortsätta att anställa framöver, både i privat och offentlig sektor, och framför allt i tjänstesektorn.

"Sysselsättningsgraden fortsätter också att öka och den ökar snabbare för utrikes än inrikes födda. Utrikes födda är helt avgörande för arbetskraftsförsörjningen på svensk arbetsmarknad", sade Håkan Gustavsson.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg sade att det finns en stor strukturell utmaning i att de lediga jobben kräver mer utbildning än vad de arbetslösa har, vilket ställer krav på utbildningssystemen.

"Vi ser att vi får ut för få utbildade inom rätt yrken och att avhoppen är för stora från gymnasieskolan", sade han.

En annan utmaning är att öka de utrikes födda sysselsättningsgrad.

"Fler i den gruppen måste komma i arbete, sade Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingen ser också en risk för att långtidsarbetslösheten kan stiga de kommande åren.