AF: TOTAL ARBETSLÖSHET UPPGICK TILL 7,0% I SEPTEMBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 okt. 2019, 06.10

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var 353.000 personer, 7,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av september. Det var nästan 11.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,8 procent av arbetskraften i september, jämfört med 3,8 procent även föregående månad och 3,8procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 193.000, eller drygt 4.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa i september var 150.000 inrikes födda och 204.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 167.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,3 procent (20,2) på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till knappt 161.000, drygt 6.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Knappt 87.000 personer hade olika former av arbete med stöd, 13.000 färre jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 93.000, jämfört med 90.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 3.900 i september. Det är i nivå med genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 49.000 inskrivna arbetslösa i september, knappt 700 fler än under samma månad förra året.

Bild: Arbetslöshet

Bild: Nyanmälda platser, varsel