Detta är en artikel från Direkt.

AF: TOTAL ARBETSLÖSHET UPPGICK TILL 7,4% I JANUARI

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
11 February 2020, 05.04

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var 380.000 personer, 7,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av januari. Det var 30.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 7,0 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 4,1procent av arbetskraften i januari, jämfört med 4,0 procent föregående månad och 3,7 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 208.000, eller 20.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa i januari var 167.000 inrikes födda och 213.000 utrikes födda. Av de utrikes födda var 172.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 18,9 procent (19,0) på ett år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 118.000 i januari, jämfört med 133.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 3.300 i januari, vilket är något lägre än snittet de senaste tolv månaderna.