ALMEGA: FORTSATT AVMATTNING I TJÄNSTESEKTORN 4 KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
09 dec 2019, 12.53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Konjunkturen i den privata tjänstesektorn fortsätter att mattas under fjärde kvartalet.

Det framgår av Almegas tjänsteindikator.

Indikatorvärdet ligger strax under 100, vilket indikerar ett svagare konjunkturläge än normalt.

"Avmattningen kan i stor utsträckning härledas till en svagare utveckling bland de tungt vägande företagstjänsterna som påverkas av en raskt inbromsad industri och en drastiskt försämrad aktivitet i världshandeln", skriver Almega i ett pressmeddelande.

Almega noterar att konjunkturen för bemanningsföretagen började mattas av redan i början av 2017 och under sista kvartalet 2018 inleddes avmattningen för företagstjänsterna inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under 2019 har även tillväxttakten för informations- och kommunikationsföretag tydligt försvagats.

"Därmed råder nu en bred avmattning inom samtliga företagstjänster. I oktober tycks läget ha förvärrats ytterligare då alla tre delbranscher hade negativa tillväxttal jämfört med oktober för ett år sedan, vilket inte har skett sedan i juni 2013", noterar Almega.

Men trots avmattningen är det fortfarande brist på personal inom tjänstesektorn, inte minst i de kunskapsintensiva branscherna, men för första gången sedan mitten av 2016 ser företagen brist på efterfrågan som ett större hinder för verksamheten än bristen på kompetens.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att tillväxten av nya jobb i privat tjänstesektor väntas minska under årets sista kvartal samtidigt som jobbtillväxten är den lägsta sedan lågkonjunkturen 2012.

Anställningsplanerna i tjänsteföretagen var i november lika låga som under lågkonjunkturen 2012, men något högre än i oktober.

Almega prisindikator visar att de privata tjänsteföretagens försäljningspriser tydligt vände nedåt under fjärde kvartalet, vilket tyder på att försäljningspriserna inom denna sektor väntas öka klart långsammare under årets sista kvartal jämfört med ett år tidigare.

Inom handeln väntas försäljningspriserna dock öka klart snabbare än priserna bland övriga privata tjänstenäringar, vilket främst beror på den svaga kronan.

Almegas chefekonom Patrick Joyce framhöll vid presentationen av tjänsteindikatorn att den tid då tjänstesektorn var skyddad från konkurrens är över, bland annat på grund av e-handeln.

Han noterade att 29 procent av tjänsteföretagens förädlingsvärde exporteras, och att arbetskraftskostnaderna inom sektorn är de sjätte högsta i EU, enligt Eurostatsiffror.

Inför den stundande avtalsrörelsen varnade chefekonomen för alltför höga löneanspråk från arbetstagarsidan.

"Tycker man att man har råd med högre löneökningar än andra länder så måste man vara beredd att öka sin produktivitet", sade Joyce och tillade att man måste vara "särskilt försiktig i ett läge där konjunkturen står och dallrar".