ANDERSSON: AVVISAR EJ C-FÖRSLAG OM SÄNKT SKATT NORDVÄST SVERIGE

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
04 juli 2019, 15.26

VISBY (Nyhetsbyrån Direkt) Finansminister Magdalena Andersson avvisar inte Centerpartiets förslag om skattesänkningar för 2,9 miljarder kronor för de 1,2 miljoner människor som bor i stödområde a och b i nordvästra Sverige. Det är möjligt att detta skulle kunna genomföras som en del i den gröna skatteväxling som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om i 73-punktsprogrammet.

Det sade hon till journalister i Visby på torsdagen.

"Vi delar problembilden att mer behöver göras för att minska klyftan mellan stad och land, och man skulle kunna titta på det inom ramen för den gröna skatteväxlingen", sade hon.

Samtidigt framhöll hon att förslaget inte skulle hjälpa kommunerna, utan individer, och att ytterligare skattesänkningar inte är en prioritering som Socialdemokraterna gör.

"Det är alltid trevligt att få en skattesänkning, men om det sker till priset av att en skola stängs kanske det inte är det val man gör", sade finansministern.

Andersson sade vidare att Socialdemokraterna gärna vill ge kommunerna mer i statsbidrag än de miljarder som beslutats i 73-punktsprogrammet, men att man måste se till det statsfinansiella läget om detta är möjligt.

Beträffande kritik mot riktade statsstöd till kommunerna sade hon att denna kritik ofta är välgrundad och att regeringen har försökt att göra om riktade bidrag till generella.