ARBETSMARKNAD: FÖRSVAGAS TYDLIGT, RÄNTESÄNKNING SNART? - NORDEA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 aug. 2019, 10.14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SCB:s arbetslöshetsstatistik för juli var "riktigt dålig", men även om den överdriver svagheterna på arbetsmarknaden råder det inga tvivel om att det sker en försvagning. Sannolikheten för en räntesänkning från Riksbanken ökar för varje dag.

Det säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det var riktigt dystra siffror. Juli är en sommarmånad och SCB har redan problem med bortfall, så man ska ta de riktigt dåliga siffrorna med en nya salt. Men det är inte bara juli som är dåligt. Vi har haft fallande sysselsättning hela året", säger han.

Svagheterna på arbetsmarknaden är i sin tur en följd av att den inhemska ekonomin kylts av, vilket delvis dolts i statistiken av att nettoexporten lyft BNP under en tid.

"Den inhemska ekonomin har stagnerat sedan början av 2018 och med en viss fördröjning slår det på arbetsmarknaden. Dessvärre ser det ut som vi kommer att ha en fortsatt fallande sysselsättningstrend även framöver", säger Torbjörn Isaksson.

Den säsongsrensade arbetslösheten tog ett oväntat kliv uppåt, till 7,1 procent i juli från 6,6 procent i juni. Analytikerna i Infront Datas enkät hade istället räknat med en nedgång till 6,4 procent. Samtidigt minskade sysselsättningen i årstakt, med 42.000 personer.

"Riksbanken står inför många omprövningar vid sitt kommande möte i september. En är det globala ränteläget, en annan att de inte längre kan beskriva den svenska konjunkturen som god. De kan inte hävda att resursutnyttjandet är högt, utan det faller nu snabbt. Deras planer på fler räntehöjningar kommer på skam", säger Torbjörn Isaksson.

Nordeas officiella prognos är att Riksbanken låter styrräntan ligga oförändrad en lång tid framöver, men sannolikheten för att det kommer en räntesänkning ökar.

"Sannolikheten för en räntesänkning ökar varje dag. Det är inget snack om vart riskbilden är", säger Torbjörn Isaksson.