ARBETSMARKNAD: KOMPETENSUTVECKLING EFTERSATT I PANDEMI - RPT

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
13 October 2021, 15.40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nära hälften av anställda i Sverige som tidigare har erbjudits kompetensutveckling har förlorat sådana möjligheter under pandemin. Detta fastän utbildningsmöjligheter ökar attraktiviteten hos arbetsgivare.

Det visar en ny Sifo-undersökning genomförd av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

"Att utveckla medarbetarna är ett effektivt sätt att stärka en organisation. De anställda är den mest värdefulla tillgången man har som arbetsgivare att engagera dem genom nya kunskaper och nya perspektiv blir därför en win-win", säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad, i en kommentar.

Undersökningen visar dels att mer än var femte svensk aldrig har erbjudits några fortbildningar, dels att 46 procent som tidigare erbjudits förmånen uppger att de inte fått några utbildningar eller kurser sedan utbrottet.

I synnerhet är det bland de yngsta (18–34 år) där det vittnas om uteblivna kurser och utbildningar. Detta fastän något mer än varannan (53%) inom denna grupp anser att kompetensutvecklingsförmåner ökar attraktiviteten hos en potentiell arbetsgivare. Detta kan jämföras med knappt hälften (47%) för samtliga mellan 18-65 år.

Randstad pekar på att lättnaderna för arbetsgivare att säga upp personal kombinerats med högre press på företagen att erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7 till 9 september genom intervju av 1.171 personer i åldern 18 till 65 år.