ASARINA PHARMA: DNB HÖJER RIKTKURSEN TILL 44 KR (37) (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
12 juni 2019, 09.56

(Lägger till mer information från stycke tre)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB har höjt riktkursen för Asarina Pharma från 37 till 44 kronor, med upprepad köprekommendation.

Det framgår av ett marknadsbrev.

Efter implementeringen av den internationella klassificeringen av sjukdomar (ICD-11) där premensstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) får en egen kod förväntar sig DNB en ökad medvetenhet om sjukdomen.

Efter att World Health Assembly gett sitt stöd för den nya klassificeringen väljer DNB att justera upp marknadsupptaget i Europa till cirka 138.000 patienter från tidigare cirka 117.000 patienter. USA förväntas fortsatt vara den största marknaden med omkring 176.000 patienter.

I USA är läkemedel inom klassen SSRI godkända för behandling av PMDS medan Europa ännu inte har godkänt något SSRI-läkemedel för behandling av PMDS. En av anledningarna till att SSRI inte har godkänts för behandling i Europa har varit att PMDS inte fanns inkluderade i den tidigare klassificeringen ICD-10, uppger DNB.