ATTENDO: EBITA-RESULTATET BLEV 513 MLN KR 2 KV (EST 77,6)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
23 juli 2020, 08.09

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 153 miljoner kronor för det andra kvartalet 2020. Analytikerna i Infronts sammanställning av sex analytikers estimat hade väntat sig 77,6 miljoner kronor.

I kvartalet var de jämförelsestörande posterna -971 miljoner kronor.

"Till följd av coronasituationen har Attendo genomfört en förnyad prövning av nedskrivningsbehovet för goodwill, vilket resulterade i en nedskrivning på 834 miljoner kronor för verksamheten i Finland. Därutöver har Attendo skrivit ner nyttjanderättstillgångar med 137 miljoner kronor för den finska verksamheten.

Nettoomsättningen uppgick till 3.112 miljoner kronor, jämfört med förväntningarna om 3.092 miljoner krono.