AUSTRALIEN: BNP +0,4% 3 KV JMF 2 KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
04 dec 2019, 05.35

STOCKHOLM (Direkt) Australiens BNP steg 0,4 procent under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal, och ökade med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Enligt Bloomberg News prognosenkät väntades BNP ha stigit med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, och stigit med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under andra kvartalet steg BNP med reviderade 0,6 procent jämfört med föregående kvartal (+0,5), och steg med reviderade 1,6 procent jämfört med motsvarade kvartal 2018 (+1,4).