BIL SWEDEN: BILMARKNADEN VAR FORTSATT STARK I NOVEMBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 dec 2019, 09.17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bilmarknaden fortsätter att gå starkt. I november ökade nyregistreringarna av personbilar med 18 procent och lätta lastbilar ökade med 22 procent, enligt branschorganisationen Bil Sweden.

De ökade registreringarna förklaras till stor del enligt Bil Sweden av att många vill köpa sin personbil eller lätta lastbil innan årsskiftet eftersom fordonsskatten kommer att höjas kraftigt för många modeller från 1 januari nästa år. Ytterligare en förklaring till den kraftiga uppgången är att det var förhållandevis låga registreringar förra året.

Registreringarna av laddbara bilar, det vill säga rena elbilar och laddhybrider, ökade med 43 procent i november. De laddbara bilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 14 procent i november jämfört med 11,6 procent i november förra året.