BOLUND: HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING FORTSATT RISKFAKTOR (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
10 juni 2019, 14.03

(tillägg: stycke fem-sju)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska ekonomin går bra och det finansiella systemet fungerar väl, "vi har en bra motståndskraft". Liksom tidigare är hushållens skuldsättning en riskfaktor, medan penningtvätt och framförallt cyberhot har kommit högre upp på dagordningen.

Det sade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund till journalister på måndagen, efter Finansiella stabilitetsrådets möte. I rådet, som möts två gånger per år, ingår regeringen, Riksgälden, Riksbanken och Finansinspektionen.

Enligt Bolund har myndigheternas åtgärder för att dämpa hushållens höga skuldsättning haft effekt och ökningstakten för bostadspriserna har minskat "ganska dramatiskt" och nu bättre följer inkomstökningarna, ett "trendbrott kan man säga".

Bolund sade vidare att svenska myndigheter har deltagit i en nordisk-baltisk krisövning.

"Den visade på behovet av att vi behöver samordna oss", sade han och tillade att en del handlade om en fiktiv bank som hade en filial i Baltikum som utsattes för höga nivåer av risker.

Finansmarknadsministern konstaterade att Finanspolitiska rådet inte ser några omedelbara kriser som seglar upp mot det finansiella systemet.

"Men erfarenheten är att det är när vi har stabilitet och en god konjunktur som riskerna byggs upp. Det är därför vi måste vara förberedda", sade Bolund.

Nästa möte i Finansiella stabilitetsrådet hålls den 6 december.