BOMARKNAD: ÄNNU EN STARK MÅNAD PÅ BOSTADSMARKNADEN - ANALYT

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 nov. 2019, 08.37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oktober blev ännu en stark månad på bostadsmarknaden enligt Valueguards boprisstatistik, konstaterar analytiker.

"Särskilt priserna på bostadsrätter har fått visst momentum de senaste sex månaderna. Hushållen är mer optimistiska om bostadspriserna, troligen beroende på ett minskande utbud och låga långräntor", skriver Nordeas seniorekonom Susanne Spector i en kommentar.

I oktober sjönk bostadspriserna, enligt Valueguards HOX-index, med 0,1 procent jämfört med föregående månad. Eftersom oktober är en normalt svag månad för bostadspriserna motsvarar detta en uppgång om hela 1,1 procent säsongsrensat, efter en uppgång på 0,6 procent i september. Årstakten växlade upp från 2,7 till 3,5 procent, den snabbaste ökningstakten sedan hösten 2017.

Susanne Spector menar att Riksbankens troliga engångshöjning i december skulle kunna lyfta bostadspriserna ytterligare om hushållen tolkar den som en bekräftelse på att låga räntor är permanenta.

"Å andra sidan kan uppgången i arbetslösheten antyda en viss nedåtrisk för vår prognos om måttligt stigande bostadspriser i närtid", skriver hon.

Handelsbankens seniorekonom Johan Löf konstaterar i en kommentar att bostadsmarknaden skakar av sig den ekonomiska oron med en tydlig uppgång i oktober.

I en dagsfärsk rapport om fastighetsmarknaden räknar Handelsbanken med att en svagare konjunktur och stigande arbetslöshet kommer att dämpa prisutvecklingen under 2020 och 2021. Samtidigt förblir räntorna låga, vilket drar åt andra hållet.

"Kan stigande arbetslöshet och därmed avtagande inkomstökningar utlösa en ny prisnedgång de närmaste åren? Ja, men mot bakgrund av att räntorna förväntas vara fortsatt mycket låga räknar vi i huvudscenariot med svagt stigande priser", skriver Handelsbanken.

Banken räknar med att bostadspriserna de närmaste åren stiger i linje med inflationen, en viss uppjustering från tidigare prognos om stillastående priser.

"Prishämmande faktorer såsom svagare sysselsättning och dämpade inkomstökningar motverkas av låga räntor, lugnare utbudsuppgång och kvardröjande bostadsbrist", skriver Handelsbanken.