BOMARKNAD: BORÄTTSPRISER STOCKHOLM -2% I MARS - DANSKE

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
03 april 2020, 07.30

STOCKHOLM (Direkt) Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot att priserna sjunker runt 2 procent i mars, jämfört med föregående månad. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång med 1,7 procent.

Det skriver Danske Bank i en analys.

"Bostadspriserna påverkas starkt av hushållens realinkomster och den finansiella förmögenheten. Den kraftiga försämringen av utsikterna på arbetsmarknaden och fallet på aktiemarknaderna kommer därför att tynga bostadspriserna de kommande månaderna innan läget förbättras igen under andra halvåret", säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar

Danske Bank ser framför sig att bostadspriserna sjunker cirka 7 procent de kommande månaderna, innan de återhämtar sig under hösten. De påpekar att osäkerheten dock är stor och att det finns en risk för ett mer utdraget förlopp, vilket gör att riskerna är på nedsidan.

Banken noterar också att antalet bostadsförsäljningar i mars fortsatte att vara på en betydligt högre nivå än genomsnittet för de senaste fyra åren.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet.