BOMARKNAD: BOTTEN BÖRJAR SYNAS I BOSTADSBYGGANDET - ANALYTIKER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
20 febr. 2020, 11.53

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SCB:s statistik över bostadsbyggandet under det fjärde kvartalet var starkare än väntat och stödjer bedömningen att bostadsbyggandet nu är på väg att bottna, bedömer analytiker.

"Dagens utfall från SCB, även om man ska tolka enskilda kvartalsutfall med försiktighet, stärker vår slutsats att botten är nådd. Vi ser också att optimismen i byggbranschen har ökat. Sedan tror vi inte på någon jättestor uppgång framöver", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt SCB:s statistik påbörjades det 14.550 nya bostäder under det fjärde kvartalet, vilket var 4 procent fler än för ett år sedan. Under hela 2019 minskade dock bostadsbyggandet med 7 procent från 2018, till knappa 49.000 påbörjade bostäder.

SEB-ekonomerna Marcus Widén och Olle Holmgren skriver i en kommentar att utfallet för det fjärde kvartalet var något starkare än väntat.

"Även om byggloven sjönk under kvartalet och kvartalsdata är notoriskt volatila stödjer dagens siffror vår syn att vi har en stabilisering på bostadsmarknaden och kanske tidiga tecken på en vändning. Bostadsinvesteringarna bör bottna de närmaste kvartalen", skriver de.

De påpekar att byggloven är en dålig ledande indikator för bostadsbyggandet och att man i stället måste göra en helhetsbedömning av sentimentet för att kunna bedöma utvecklingen på marknaden.

"Bolagsrapporter och sentimentsindikatorer för byggsektorn pekar mot en stabilisering och även en viss återhämtning", skriver Marcus Widén och Olle Holmgren.

Bland de noterade bostadsbolag som Nyhetsbyrån Direkt följer, främst fokuserat på bostadsrätter, ökade antalet sålda bostäder med 30 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal 2018. Antalet byggstartade bostäder ökade med 12 procent.

Bild: Bostadsbyggande