BOMARKNAD: BYGGANDE LITE SVAGT, MEN BOTTEN KAN SKÖNJAS - SEB

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
19 nov. 2019, 10.03

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsbyggandet under det tredje kvartalet var lite svagare än väntat, men tidigare kvartal har samtidigt justerats upp och bostadsbyggandet ser ut att kunna bottna ungefär nu.

Det säger Olle Holmgren, ekonom vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Bostadsbyggandet var lite svagare än väntat, men å andra sidan har föregående kvartal justerats upp. Man börjar också kunna skönja att fallet i bostadsbyggandet stannar upp. Även om det inte betyder så mycket för BNP nu, kan det vara viktigt för utsikterna 2020 och 2021. Det har kommit en hel del dålig statistik om svensk tillväxt på senare tid, men bostadsbyggandet hör till det som börjar se lite bättre ut", säger han.

Under det tredje kvartalet påbörjades det preliminärt 9.750 nya bostäder, enligt SCB, vilket är 12 procent ned från motsvarande kvartal i fjol.

SEB har räknat med att bostadsbyggandet bör bottna på ungefär dessa nivåer, runt 45.000 påbörjade nya bostäder i årstakt.

"Botten bör vara ungefär nu. Om man läser i bostadsbyggarnas rapporter låter de också lite mer optimistiska", säger Olle Holmgren.