BOMARKNAD: ERIK OLSSON BOSTADSINDEX VÄNDER NED

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 febr. 2020, 16.18

STOCKHOLM (Direkt) Trenden med stigande boprisförväntningar är bruten och visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna sjunker tillbaka i början av 2020.

Det visar Erik Olsson Bostadsindex, EOBi, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av,

Nettoandelen som tror på stigande kontra sjunkande bostadspriser det kommande året har minskat till 14 procent i februari från 24 procent i november. Trots nedgången är förväntningarna ändå klart högre än för ett år sedan, då EOBi var nere i -19.

"Den årslånga trenden med en större andel som har förväntningar på ökande bostadspriser är bruten och förväntningarna ligger på en nivå som är historiskt låg. Nedgången i EOBi förvånar oss eftersom vi på Erik Olsson tycker att marknaden är stark med höga slutpriser och snabba försäljningar", säger Johan Nordenfelt, informationschef vid Erik Olsson Fastighetsförmedling, till Nyhetsbyrån Direkt.

Han tror att en förklaring till att prisförväntningarna sjunker kan vara att priserna har stigit under det senaste kvartalet.

"Trots att förutsättningarna fortfarande är väldigt goda med hög sysselsättning och exceptionellt låga räntor krävs det helt enkelt mer för att priserna skall stiga ytterligare nu", säger Johan Nordenfelt.

Undersökningen visar också att visningsbesökarna kalkylerar med en klart lägre bostadsränta när de räknar på sitt bostadsköp, 2,78 procent jämfört med 3,22 procent för tre månader sedan.

"Den sänkta kalkylräntan kan bero på att ekonomin dämpas och inflationen är låg med snåla lönebud i avtalsrörelsen, samtidigt som Riksbanken själv räknar med ett par år utan räntehöjningar", säger Johan Nordenfelt.

Vidare räknar visningsbesökarna med att belåna en större del av bostaden än tidigare, där 90 procent räknar med att låna över 50 procent och därmed påverkas av minst ett amorteringskrav.

"Att visningsbesökarna räknar med en högre belåningsgrad samtidigt som de baserar sina köpplaner på betydligt lägre kalkylräntor än förra kvartalet ökar risken på bostadsmarknaden genom att räntekänsligheten ökar", säger Johan Nordenfelt.

Han menar att denna räntekänslighet gör att förnyade diskussioner om minskade ränteavdrag, som har samma effekt som en räntehöjning, kan oroa marknaden. Så länge som de skattemässiga förutsättningarna inte ändras räknar dock Erik Olsson Fastighetsförmedling med en fortsatt stabil och stark bostadsmarknad med rätt små prisförändringar.

EOBi bygger på svar från över 500 personer som var på bostadsvisningar i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund i anslutning till söndagen den 9 februari.

Bild: Nettotal bostadspriser 12 mån