BOMARKNAD: FLER TROR EGNA BOSTADEN KOMMER STIGA I PRIS - SBAB

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
05 dec 2019, 06.45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Andelen bostadsägare som tror att priset på den egna bostaden kommer att stiga fortsätter att öka.

Det visar SBAB:s kvartalsvisa boprisindikator över bostadsägares prisförväntningar, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"I likhet med vår augustimätning tror de flesta av bostadsägarna på fortsatt stigande bostadspriser. Huvudskälet anses vara ett högt efterfrågetryck", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror 57 procent av de hushåll som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 4 procent tror att det kommer att minska. I augusti var motsvarande andelar 53 respektive 6 procent.

På tre års sikt är det 55 procent som tror på en prisuppgång och 5 procent som spår en nedgång, jämfört med 53 respektive 5 procent i augusti.

"I SBAB:s senaste prognos spår vi stillastående bopriser de kommande tre åren till följd av svagt stigande långräntor som precis balanseras av en svag ökning i hushållens disponibla inkomster. Så bostadsägarna är uppenbart mer optimistiska än vi", säger Robert Boije.

Bland den majoritet som räknar med att stigande bostadspriser är huvudskälet till den prognosen ett högt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet. Bland den lilla andel hushåll som tror på fallande bostadspriser är de vanligaste orsakerna till det stigande räntor och stramare kreditvillkor.

Bild: Nettotal boprisförväntningar