Detta är en artikel från Direkt.

BOMARKNAD: INTE SAMMA STILTJE ATT VÄNTA UNDER HELGERNA - HEMNET

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
14 December 2020, 11.11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Säsongseffekten med avtagande bostadsmarknadsaktivitet kan inte tänkas bli lika påtaglig under stundande jul och nyårshelg, jämfört med under ett normalår.

Det sade Erik Holmberg, marknadsanalytiker på bostadssajten Hemnet, vid en digital pressträff på måndagen.

"Aktiviteten kan inte tänkas vara riktigt så låg som den brukar vara", sade han och påminde om att aktiviteten var lite högre än vanligt i somras.

Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, flikade in att de svenska bostadspriserna noterar en uppgång på cirka 7 procent för innevarande helår.

"Större lägenheter har ökat mer i pris än mindre", sade han och noterade även att toppnivåerna från 2017 passerats för riket som helhet.

"Covid blev till skillnad mot vad det gick att oroa sig för ingen våt filt för bostadsmarknaden när 2020 nu ska summeras", sade han och konstaterade samtidigt att hemkontoret bidragit till det ökade intresset för bostäder.

Hemnets vd Cecilia Beck-Friis sammanfattade läget med att "pandemin accelererat intresset för bostaden" och att det extra stora bostadsintresset är ett globalt fenomen.

Hemnet-analytikern Erik Holmberg angav att bostäder generellt sett säljs snabbare i år, oavsett om det rör sig om bostadsrätter, villor eller fritidshus där minskningen i tid varit mer påtaglig för de två sistnämnda grupperna.

"Försäljningstiden har gått ned på samtliga bostadstyper. En tro på stigande priser bland köpare har gjort det lättare att få till snabba avslut", sade han.

Villautbudet är samtidigt rekordlågt medan visningarna av annonser på villor, liksom på fritidshus, ökat. Relationen av sådana klick mot utbudet är något som i sin tur korrelerar starkt med hur prisutvecklingen har blivit. Därutöver har det märkts en tydlig ökning av tomtköp och ett uppsving för nyproduktion under 2020, enligt Erik Holmberg.

Hans Flink, marknadschef på Svensk Mäklarstatistik, sade att det har märkts några olika trender för fritidsbostäder. Dels ett köptryck från "hemesterfirare" medan sådana hushåll som funderat på att sälja har "sett ett fantastiskt läge att få bra betalt" för sina semesterbostäder.

På västkusten har det märkts ett lägre antal sålda fritidshus och högre priser mot 2019. För Österlen märks ett ökat antal affärer och något lägre priser. I Norrtälje norr om Stockholm har det både skett en klar ökning i både affärer och priser, fortsatte han.

Staffan Tell, talesperson på Hemnet, sammanfattade läget med att intresset för bostadsmarknaden är stort och att de rådande starka prisförväntningarna är viktigt. Räntan ser också ut att hålla sig låg med en underliggande hög efterfrågan och bostadsbrist. Men utöver räntan är sysselsättningen en annan extra viktig faktor för bostadsmarknaden. Hur arbetsmarknaden utvecklar sig, liksom risken för ytterligare restriktioner som försvårar för bostadsmarknaden, är ett par faktorer på minuskontot som kan försvaga utvecklingen. I och med de många osäkra faktorerna är det svårt att ge en bedömning om hur bostadsmarknaden utvecklar sig under 2021, angav han.