Detta är en artikel från Direkt.

BOMARKNAD: REKORDMÅNGA KAN TÄNKA SIG KÖPA NYPRODUKTION – HEMNET

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
17 January 2022, 10.33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Andelen av besökarna på bostadssajten Hemnet som kan tänka sig att köpa nyproduktion har ökat något, till en rekordhög nivå.

Det visar en undersökning från Hemnet som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är inte så stora förändringar, men andelen som kan tänka sig att köpa nyproduktion ökar till en rekordnivå samtidigt som andelen som inte kan tänka sig att köpa nyproduktion minskar", säger Hemnets analytiker Erik Holmberg till Nyhetsbyrån Direkt.

I januari svarar 44 procent ja på frågan om de kan tänka sig att köpa en nyproducerade bostad, medan 31 procent säger nej. Det är den högsta andelen ja-svar och den lägsta andelen nej-svar sedan Hemnet började ställas frågan halvårsvis i januari 2019.

Erik Holmberg ser två förklaringar till det ökade intresset för nyproduktion:

"Det ena är att priserna har gått upp och att många tror på fortsatt stigande bostadspriser. Köper man på ritning har man ofta dubbla bostäder under en period och då blir prisutvecklingen viktig", säger han.

Den andra förklaringen kan också kopplas till den heta bostadsmarknaden under pandemin:

"Vi har haft en säljarnas marknad under pandemin, med ett stort tryck, korta försäljningstider och budgivningar som dragit iväg. Vi vet från andra undersökningar att det stressar köparna, som får svårt att hänga med. Då kan sannolikt fler se nyproduktion som ett alternativ, med ett fast pris där man undviker hetsiga budgivningar", säger Erik Holmberg.

Undersökningen visar att den största fördelen med nyproduktion, enligt personer som kan tänka sig att köpa det, är ett litet underhållsbehov (59 procent anger den anledningen), följt av känslan av att bo först (47 procent). Flera alternativ är möjliga varför svaren summerar till över 100 procent.

Det kan också noteras att andelen som menar att nyproduktion är mer prisvärd än begagnade bostäder har ökat något, till rekordnivån 26 procent.

Den vanligaste anledningen till att säga nej till nyproduktion är en för hög prisnivå (57 procent anger den anledningen), följt av att man ogillar arkitekturen (33 procent).

Bild: Intresse köpa nyproduktion