Detta är en artikel från Direkt.

BOMARKNAD: UNDERSKOTT NYA VILLOR FORTSÄTTER ÖKA – SBAB

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
6 September 2021, 06.00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Underskottet av nybyggda villor blir bara större och större.

Det visar SBAB Booli Housing Market Index, som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproduktion av bostäder, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är nu hög tid för både kommunernas bostadsplanerare och bostadsproducenterna att börja fundera på prioriteringsordningen i bostadsbyggandet. Det markanta fallet i andelen villor i nyproduktionen av bostäder från 40 till 20 procent det senaste decenniet har helt klart lett fram till dagens underskottsproblematik", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

Indexet beräknas genom att ställa utbudet av nyproduktion i relation till efterfrågan på samma ort, där efterfrågan beräknas både av hushållens köpkraft och deras flyttmönster. Indexet finns beräknat för hyresrätter, bostadsrätter och villor, ned på kommunnivå om tillräckligt dataunderlag finns.

Ett index på 0,5-1,5 betyder att marknaden för nyproduktion är i balans. Ett index över 1,5 innebär att utbudet är tydligt större än efterfrågan, medan ett index under 0,5 innebär att det byggs mindre än vad hushållen efterfrågar.

För hela Sverige råder det i stort balans i bostadsbyggandet, men bakom detta döljer sig stora skillnader geografiskt och mellan olika upplåtelseformer.

För villor är indexet för hela Sverige 0,5 under det andra kvartalet – alltså just vid gränsen för underskott. Tydliga underskott finns på flera håll, framför allt runt Stockholm. Även i Skåne råder underskott och Västra Götaland rör sig raskt åt det hållet.

För bostadsrätter är indexet 0,8, med en vikande trend sedan mitten av 2019. SBAB noterar att det minskande byggandet av bostadsrätter de senaste åren medfört att de överskott som funnits i en del kommuner har minskat.

"I flera kommuner i Sverige har vi under de senaste åren haft stora överskott av nya bostadsrätter. Det finns flera troliga förklaringar till detta. Bostadsproducenterna har inte gjort ordentliga analyser av det totala behovet för området utan i stället byggt 'more of the same'. Kommunerna har velat maximera markintäkterna och inte brytt sig om vad preferensstudier visar om hur folk föredrar att bo", säger Robert Boije.

För hyresrätter är indexet 1,3 och tendensen är stigande det senaste året. På senare år har hyresrätter stått för en allt större andel av de nybyggda bostäderna.

"Sett till vad vårt index visar – som inte bara väger in hur folk vill bo utan också köpkraften – borde prioriteringsordningen i bostadsbyggandet för Sverige som helhet nu vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter", säger Robert Boije.

Bild: SBAB Booli Housing Market Index Sverige

Bild: SBAB Booli Housing Market index villor, län