BÖRS: ÖVERDRIVEN MARKNADSOPTIMISM INFÖR 2020 - NORDEA OCH SEB

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
26 nov. 2019, 09.42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktiemarknaden är fortfarande övervärderad på kort till medellång sikt, enligt färska analysbrev som SEB och Nordea publicerade på tisdagsmorgonen.

Haussen på världens börser har accelererat snabbare än händelseutvecklingen runt de fundamentala faktorer som just nu styr humöret på marknaden, skriver SEB i sin senaste så kallade Investment Outlook.

"Tillväxten mattas av och bolagens vinstprognoser skruvas ner, men aktiemarknaden klättrar till nya rekordnivåer - ett samband som inte är helt självklar och ger fog att mana till viss försiktighet", skriver SEB.

De låga räntorna är en av anledningarna till att banken trots detta endast är lätt undervikt på aktier, men banken väntar sig samtidigt en makroekonomisk mjuklandning.

"Vi förväntar oss att en lågkonjunktur kan undvikas givet att statistik från senare tiden visat positiva tecken", skriver SEB.

Det finns nämligen gott om ljuspunkter i makromiljön, med en stabilisering på det internationella planet både sett till brexit och de Kina-amerikanska handelssamtalen, menar SEB. Främst i ledet går centralbankerna med sina stimulansåtgärder för att rädda tillväxten med räntesänkningar och tillgångsköp.

SEB har tagit ned exponeringen i hemmaregionen och viktat om till en högre andel USA och Europa samt höjt andelen mot utvecklingsmarknader. Ränteinnehaven består främst av företagsobligationer med korta löptider.

Nordea ger i sin tur en liknande syn på läget.

"Det rådande läget på aktiemarknaden har drivits av en rädsla för att inte hinna på tåget innan det lämnar perrongen, något som drivits på av amerikanska centralbanken Federal Reserves vändning, förväntningar på nya QE-åtgärder med stödköp i marknaden och positiva rubriker om handeln", skriver Nordeas analytiker som håller fast vid en dämpad hållning avseende aktier kontra obligationer.

"Investerarkollektivet tror på en starkare ekonomi under 2020. Vi argumenterar för att aktiemarknaden tagit det här för långt", skriver Nordea.