BUSINESS SWEDEN: EXPORTCHEFSINDEX STEG NÅGOT 4 KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 nov. 2019, 06.35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Business Swedens exportchefsindex steg till 50,7 under det fjärde kvartalet från 50,6 föregående kvartal.

Undersökningen genomförs bland exportansvariga i 216 företag. Ett exportchefsindex över 50 innebär att det är fler som tror på en förstärkning av exporten än en försvagning, och tvärtom.

Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, konstaterar att synen på exporten skiljer sig markant åt i nuläget och på tre månaders sikt. EMI nuläge föll, medan EMI prognos steg efter att ha fallit fem kvartal i rad.

"Det som var särskilt utmärkande i denna mätning är att samtliga delindex som avser nuläget, med undantag av index för lönsamheten i exportförsäljningen, föll och ligger nära eller under 50", säger Lena Sellgren.

I nuläget är företagen missnöjda med såväl exportförsäljningen som exportorderingången. Index för exportförsäljning föll till 44,6 och exportorderstockarna till 38,0.

På tre månaders sikt är synen mer optimistisk, vilket återspeglas i uppgången i index för förväntad exportförsäljning och lönsamhet i exportförsäljning. Båda dessa framåtblickande index ligger åter över 50-strecket.

"Det är glädjande att exportföretagens framtidsutsikter har stärkts något, men oroande att synen på förväntad exportefterfrågan från Europa är så dyster", säger Lena Sellgren.

4 kv 3 kv 2 kv 1 kv ============================================================== Exportchefsindex 50,7 50,6 53,9 57,5 Nuläge 50,3 53,8 55,4 59,7 Prognos 51,1 47,4 52,4 55,3 ==============================================================

Bild: Exportchefsindex