BYGGFÖRETAGEN: BYGGINVESTERINGAR MINSKAR, FRÄMST BOSTÄDER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
20 maj 2020, 06.00

STOCKHOLM (Direkt) Lågkonjunkturen i spåren av coronapandemin slår mot byggandet och det är bostadsbyggandet som påverkas mest, enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av. Nu vill Byggföretagen se att stat och kommuner håller i sina investeringsplaner som en motvikt.

"Det är viktigt att stat och kommuner inte skjuter på eller ställer in sina investeringar nu. Vi ser att kommuner börjar dra in och de är naturligtvis oroliga för sin ekonomi, men att orka hålla i och hålla ut kommer att vara viktigt. Då behöver krisen i byggbranschen inte bli så djup och vi vet att för varje byggjobb sysselsätts minst tre andra personer. Byggbranschen kan bli ett viktigt instrument när vi tar oss ur krisen", säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd till Nyhetsbyrån Direkt.

Byggföretagen föreslår också ett tillfälligt kraftigt utökat ROT-avdrag, som en stimulans och för att motverka svartarbete.

"ROT-avdraget är välkänt och beprövat, och därför väldigt bra som en krisåtgärd", säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen räknar i sin nya prognos med att bygginvesteringarna minskar med 8 procent 2020 och sedan ytterligare 1 procent under 2021.

Störst väntas nedgången bli för bostäder. Bostadsbyggandet väntas i år sjunka för tredje året i rad, med förnyad kraft. I år räknar Byggföretagen med att det påbörjas 35.700 nya bostäder i år, vilket är 13.000 färre än i fjol och 28.000, eller 44 procent, färre än toppåret 2017. Under 2021 väntas bostadsbyggandet öka något, till 39.800 påbörjade bostäder, när den ekonomiska utvecklingen förbättras.

"Mycket handlar om finansiering av nya bostäder. För att det ska byggas måste det finnas någon som kan betala och enskilda människor kan bli oroliga när arbetslösheten stiger. Men folk kommer ändå att behöva någonstans att bo", säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggföretagen konstaterar i prognosen att en snabbt försämrad arbetsmarknad i kombination med tidigare börsnedgångar urholkar hushållens finansiella netto, som tillsammans med bolåneräntorna är den viktigaste faktorn för efterfrågan på nya bostäder. Till skillnad från tidigare kriser kan bolåneräntan inte heller sjunka så mycket mer nu. Att bostadspriserna på successionsmarknaden sjunkit på sistone bidrar också med ytterligare press nedåt på efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Byggandet av hyresrätter har de senaste åren hållits uppe relativt väl jämfört med byggandet av bostadsrätter, men nu spår Byggföretagen en kraftig nedgång i hyresrättsbyggandet i år. Detta till följd av nedgången i ekonomin men också till beroende på att investeringsstödet nu riktas mer mot storstäder, och därmed kan tänkas ge ett mindre "extratillskott" av hyresrätter än tidigare. Till detta kommer att de höjda riskvikterna för kommersiella fastigheter minskar incitamenten för privata fastighetsbolag att bygga hyresrätter.

Även lokalbyggandet väntas minska, där framför allt kommersiella fastigheter tynger utvecklingen. Även på den offentliga sidan väntas dock ansträngda finanser göra att kommunerna drar ned på lokalbyggandet under nästa år.

Anläggningar håller däremot emot nedgången i annat byggande, med oförändrade investeringar i år och en liten ökning under 2021. Det är framför allt ökade offentliga satsningar på infrastruktur som lyfter anläggningsbyggandet under 2021.

Byggföretagen räknar med att de minskade bygginvesteringarna får sysselsättningen i byggsektorn att minska med 16.000 personer de närmaste åren, vilket motsvarar 4,5 procent av arbetskraften.

Prognos bygginvesteringar 2020 2021 ============================================================== Totalt -8 -1 Bostäder -13 -2 Lokaler -6 -2 Anläggningar 0 1 ==============================================================