EMU: ARBETSLÖSHETEN OFÖRÄNDRAD PÅ 7,5% I NOVEMBER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
09 jan. 2020, 11.00

STOCKHOLM (Direkt) Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 7,5 procent i november, oförändrat jämfört med i oktober.

Det visar statistik från Eurostat.

Analytikerna hade väntat sig en arbetslöshet på just 7,5 procent, enligt Bloomberg News enkät.

Arbetslösheten i samtliga 28 EU-länder var 6,3 procent i november, jämfört med oreviderade 6,3 procent även föregående månad.

I november 2018 var arbetslösheten i euroområdet 7,9 procent, och i EU-28 var den 6,6 procent.

Den svenska arbetslöshetsnivån var 6,9 procent (säsongsrensat och utjämnat) i november, vilket var den 23:e högsta arbetslösheten i EU.

Tjeckien har för närvarande lägst arbetslöshet med 2,2 procent, medan Grekland har högst på 16,8 procent.

Eurostat beräknar att 12,315 miljoner personer i euroområdet var arbetslösa i november, vilket är en nedgång med 10.000 jämfört med föregående månad och en nedgång med 624.000 personer sedan motsvarande månad föregående år.

Ungdomsarbetslösheten, under 25 år, i euroområdet uppgick till 15,6 procent i november, oförändrat från i oktober och ned från 16,3 procent samma månad 2018.

Eurostats arbetslöshetsdata baseras på ILO:s rekommendationer.