EMU: INDUSTRI-PMI (DEF) SJÖNK TILL 45,7 I SEPTEMBER (NY)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
01 okt. 2019, 10.10

(tillägg: från stycke tre)

STOCKHOLM (Direkt) Euroområdets inköpschefsindex för industrin sjönk till definitiva 45,7 i september, jämfört med 47,0 föregående månad. Det är det lägsta utfallet sedan oktober 2012.

Enligt Reuters enkät väntades ett index på 45,6, i linje med den preliminära statistiken.

Såväl index över nya order och produktion sjönk brant i september, medan inputpriserna var de lägsta sedan april 2016.

Markits chefekonom Chris Williamson noterar att tillståndet i tillverkningsindustrin i euroområdet gick från dåligt till än värre i september, där PMI indikerar den kraftigaste inbromsningen på sju år och även ger dystra signaler inför fjärde kvartalet.

"September-PMI pekar mot att industriproduktionen faller mer än 1 procent i kvartalstakt, vilket ger ett betydande sänke för BNP tredje kvartalet. Tyskland leder nedgången med PMI på nivåer som inte setts sedan 2009, medan Italien och Spanien också befinner sig i fördjupad nedgång, medan Frankrikes industrisektor har stagnerat", säger han.

Han konstaterar att framåtblickande indikatorer som order/lager-kvot försämrats ytterligare. Handelskrig, global inbromsning och geopolitiska risker, inklusive brexit, tynger sentimentet.

Inköpschefsindex industrin sep prel aug Diff ============================================================== EMU 45,7 45,6 47,0 -1,3 Tyskland 41,7 41,4 43,5 -1,8 Frankrike 50,1 50,3 51,1 -1,0 Italien 47,8 48,7 -0,9 Spanien 47,7 48,8 -1,1 Österrike 45,1 47,9 -2,8 Irland 48,7 48,6 0,1 Nederländerna 51,6 51,6 0,0 Grekland 53,6 54,9 -1,3 ==============================================================

Bild: Inköpschefsindex industrin euroområdet