EMU: PRODUCENTPRISER +0,1% I OKTOBER, -1,9% JMF OKT 2018

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
03 dec 2019, 11.00

STOCKHOLM (Direkt) Industrins producentpriser i euroområdet steg 0,1 procent i oktober jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år sjönk producentpriserna med 1,9 procent.

Det rapporterar Eurostat.

Analytikerna hade väntat sig att priserna skulle ha varit oförändrade under månaden, och ha sjunkit 1,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Energipriserna steg 0,7 procent i oktober jämfört med i september och sjönk 7,9 procent jämfört med samma månad 2018.

I september steg PPI för euroområdet 0,1 procent jämfört med månaden före, och sjönk med 1,2 procent jämfört med samma månad föregående år.

I hela EU steg producentpriserna 0,1 procent i oktober. Jämfört med motsvarande månad föregående år sjönk producentpriserna med 1,6 procent.