EQT: INGA PLANER PÅ FÖRSÄLJNING AV EQT-AKTIER - BARK PARTNERS

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
02 jan. 2020, 11.39

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den bolagsbildning vid namn Bark Partners som meddelades dagen före julafton av fyra av riskkapitalbolaget EQT:s partners har inte till syfte att underlätta en försäljning av EQT-aktier.

Det säger EQT-partnern Harry Klagsbrun, talesperson för Bark Partners, till Nyhetsbyrån Direkt.

Den 23 december meddelades att Conni Jonsson, Thomas von Koch, Harry Klagsbrun och Per Franzén överför huvuddelen av sina aktier i EQT till det nya bolaget. Efter aktieöverföringen äger Bark Partners sammanlagt 15,2 procent av EQT och är därmed riskkapitalbolagets näst största ägare efter Investor som äger drygt 18 procent av EQT:s aktiekapital.

Varför gör ni detta?

"Vi är fyra partners som har jobbat ihop länge på EQT och som har en gemensam bild av att vi vill fortsätta att stödja EQT:s fantastiska utveckling. Vi har valt att samla ihop våra aktier och därmed manifestera vårt engagemang", säger Harry Klagsbrun.

Är det så att ni därmed kan agera tillsammans och utöva ett större inflytande än vad var och en skulle kunna göra för sig, exempelvis i frågor kring styrelseutnämningar?

"Vi har inga maktambitioner med det här, utan vår ambition är bara att hjälpa till att säkerställa kontinuitet när det gäller kultur och EQT:s långsiktiga strategi. Vi kommer att rösta för våra aktier gemensamt vid bolagsstämmor, men i övrigt har vi inga maktambitioner."

Vem bestämmer i Bark Partners? Finns det avtal som reglerar det?

"Det gör vi gemensamt. Vi är fyra personer som har gått tillsammans och vi fattar besluten gemensamt."

Hur påverkas era nuvarande partnerroller i EQT av den här bolagsbildningen?

"Inte alls. Det här påverkar inte EQT:s verksamhet eller våra roller på något sätt, utan vi fortsätter alla att vara aktiva på fulltid i våra respektive roller i EQT."

Så bolagsbildningen är inte ett sätt att göra det möjligt för en annan aktör att förvärva alla era aktier i klump i framtiden?

"Nej. Enda anledningen till att EQT har gått ut med information om vår bolagsbildning är för att den inte ska uppfattas som en försäljning eller liknande när den rapporteras via Finansinspektionens insynsrapportering, eftersom den här typen av sammanläggning kräver flaggning", säger Harry Klagsbrun.

Kan ni komma att ta in fler delägare i Bark Partners?

"Det har vi inte diskuterat. Man kan inte utesluta att det kan komma in ytterligare delägare i framtiden, men det finns inga sådana planer."

Bark Partners skulle kunna bli EQT:s största aktieägare?

"Ja, men vi har ingen ambition att vara största ägare. Genom att göra på det här sättet har vi manifesterat att vi har en gemensam ambition för EQT:s framtida utveckling vad gäller kultur och strategi. Vi är nöjda med de förutsättningar vi har."

Har EQT uttryckt någon slags synpunkt eller liknande till er kring er bolagsbildning?

"Bara positiva reaktioner till vårt engagemang."

Finns det andra inom EQT som har några tankar kring det här?

"Nej, vi har informerat alla parter internt och jag känner inte till att vi har fått några specifika kommenterar".

Finns det några skattefördelar med bolagsbildningen?

"Bark Partners kommer precis som alla andra bolag som har ett innehav i ett noterat bolag överstigande 10 procent att kunna ta emot utdelningar skattefritt."

Är det något ni har vägt in i beslutet? Är det en drivkraft?

"Det har inte varit en drivkraft, utan det är en konsekvens av den ambition vi har haft att skapa den grupp som vi utgör", säger Harry Klagsbrun.

EQT har uppgett sig ha blivit informerat av Bark Partners att ägandet är långsiktigt och att bolaget övertar de så kallade lock-up-åtaganden som de fyra ägarna tidigare hade individuellt avseende aktierna som överförs.