Detta är en artikel från Direkt.

EU: EU-PARLAMENTET POSITIVT TILL KLIMATPAKET, ORO FÖR PRISER

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
14 September 2021, 10.33

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) De stora partigrupperna i mitten av Europaparlamentet gav på tisdagen i stort sitt stöd för kommissionens förslag till klimatpaket, "Fit for 55".

Det framgick vid parlamentets debatt.

Den kristdemokratiska EPP-gruppen och socialdemokratiska S&D välkomnade förslaget från den 14 juli som ska sänka utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 1990.

Liberala Renewgruppen är i stort positiv, men är skeptisk till att utöka handelssystemet för utsläppsrätter (ETS) till transporter och byggnader, sade den franske gruppledaren Pascal Canfin.

De Gröna ansåg att förändringarna går för långsamt, som utfasningen av gratis utsläppsrätter och av nya fossildrivna bilar, sade den tyska gruppledaren Ska Keller.

Kommissionens vice ordförande för klimatet Frans Timmermans uppmanade EU-länderna att se till att bördan för klimatomställningen delas jämt i samhället.

"Vi kan inte tillåta att den sociala sidan ställs mot miljösidan. Klagomål höjs nu mot att energipriserna stiger. Men bara en femtedel beror på koldioxidåtgärder. Resten beror på brister på marknaden", sade han.

EU-länderna kunde ge stöd genom sänkt moms eller direkta stöd till hushåll, sade han.

Den svenska socialdemokraten Jytte Guteland välkomnade klimatpaketet men sade att inget hindrar parlamentet och ministerrådet från att gå längre.

Moderaten Jessica Polfjärd sade att det inte räcker med höga ambitioner. Ambitionerna måste också vara genomförbara för företag och människor, där marknadsbaserade lösningar fungerar bäst.

Ytterkanterspartierna i parlamentet ifrågasatte förslaget under debatten. Dit hörde vänstergruppen, nationalistiska ID-gruppen och konservativa ECR-gruppen.

De varnade för kraftiga prisökningar för fattiga och försämrad internationell konkurrenskraft för EU-företag.

"Allt blir dyrare. Vår ekonomiska existens i Europa kommer att förstöras till ingen nytta. Vi kommer inte att stoppa klimatförändringen", sade Roman Haider från Österrikes frihetliga parti i ID-gruppen.

De 13 lagförslagen i klimatpaketet ska nu behandlas i vanlig ordning av parlamentet och av EU-länderna i ministerrådet.

Bland annat skärper förslagen utsläppshandelssystemet ETS för industri- och energibolag skärps. Utsläppen ska minska med 60 procent i stället för 40 procent jämfört med 2005.

Tilldelningen av gratis utsläppsrätter för stål, aluminium, cement och gödningsmedel fasas ut under tio år från 2026 med en tiondel om året. Även dessa sektorer får köpa utsläppsrätter på auktion.

Samtidigt fasas en gränsavgift in på koldioxidtung import inom dessa fyra sektorer under tio år. Gränsavgiften behövs för att undvika koldioxidläckage - att produktion flyttar ut ur EU till länder med lägre krav.

Exportländers koldioxidskatter och system för utsläppshandel ska tas med i beräkningen.

Under 2023-2025 ska importörer tillhandahålla information. Från 2026 startar gränsavgiften.