EU: FÖRSLAG PÅ ÅTERHÄMTNINGSFOND PÅ 750 MDR EUR (NY4)

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
27 maj 2020, 13.39

(tillägg: från stycke elva)

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen föreslog på onsdagen en återhämtningsfond på 750 miljarder euro.

Det sade EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni på Twitter.

Fonden ska ge 500 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån.

Enligt kommissionens uppdelning ska Italien få 81,8 miljarder euro i bidrag och 90,9 miljarder i lån, enligt uppgift. Grekland får 22,5 miljarder i bidrag och knappt 10 miljarder i lån.

Under fondens två verksamhetsår 2021-2022 ska även Frankrike få 38,8 miljarder euro i bidrag, Polen 37,7 miljarder euro, Tyskland 28,8 miljarder euro och Portugal 15,5 miljarder.

Spanien får 77,3 miljarder euro i bidrag.

Fonden är tänkt att träda i kraft den 1 januari.

Under hösten vill kommissionen ha ett annat, kortsiktigt stöd.

Kommissionen vill också locka de fyra EU-länderna som motsätter sig bidrag - "de fyra sparsamma" - med att även de ska få bidrag.

Sverige tilldelas 4,6 miljarder euro, Danmark 2,1 miljarder euro, Nederländerna 6,7 miljarder euro och Österrike 4 miljarder euro.

Inget av dessa länder får dock någon låneandel eftersom de väntas själva kunna låna billigt på finansmarknaden.

Bidragen är fördelade mellan EU-länderna enligt en fördelningsnyckel.

Men villkor ställs för både bidrag och lån. Varje land som vill begära pengar från återhämtningsfonden måste utarbeta ett eget nationellt reform- och investeringsprogram.

Dessa program ska godkännas av kommissionen och en kvalificerad majoritet av EU-länderna för att bidrag och lån ska betalas ut.

Upplägget liknar det som har tagits fram för eurobudgeten i den kommande långtidsbudgeten.

Samtidigt föreslog kommissionen nu att avskaffa eurobudgeten, som euroländernas finansministrar har ägnat flera år av mödosamma förhandlingar.

Eller så ersätts den av återhämtningsfonden, beroende på hur man ser det.

Kommissionen motiverade detta med att alla EU-länder, inte bara euroländerna, är i behov av stöd från EU.