EU: INTE RIMLING CORONASTÖD GES FÖR GAMLA PROBLEM - LÖFVEN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 juni 2020, 19.31

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Det är inte rimligt att EU:s föreslagna återhämtningsfond delar ut pengar baserat på läget före coronakrisen - inte dit krisen har slagit hårdast.

Det skrev statsminister Stefan Löfven tillsammans med regeringscheferna Mette Frederiksen i Danmark, Mark Rutte i Nederländerna och Sebastian Kurz i Österrike i Financial Times på tisdagen.

De så kallade fyra sparsamma länderna klargjorde sina ståndpunkter inför midsommaraftons EU-toppmöte om återhämtningsfonden och EU:s långtidsbudget 2021-2027.

"Det bör finnas specifika och krisrelaterade kriterier att basera beslut på. Förhållandena på marken bör avgöra vart pengarna går. Att fatta beslut baserat på statistik före krisen är helt enkelt meningslöst", skrev Stefan Löfven, som angavs som huvudförfattare.

I kommissionens förslag baseras fördelningen av stödet på BNP, befolkning och arbetslösheten 2015-2019.

Förslaget på en återhämtningsplan uppgår till 750 miljarder euro, därav en återhämtningsfond på 310 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån.

De fyra sade fonden enbart bör ge lån.

Men de gjorde klart att de stödjer en tidsbegränsad nödfond som är tillräckligt stor för att hjälpa de mest drabbade områdena.

"När sådana investeringar riktas mot verkliga behov och kopplas till reformer kan de hjälpa till att snabbstarta ekonomin och göra den starkare och mer motståndskraftig", skrev de fyra.

"Vi alla påverkas av denna kris, som sätter allvarlig press på alla nationella budgetar. Så vi måste vara realistiska om utgiftsnivån", skrev Stefan Löfven.