EU: SVERIGE KAN SLIPPA HÖJD AVGIFT MED NYA EU-SKATTER - KOM

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
27 maj 2020, 13.37

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige kan slippa höjd EU-avgift för att betala kalaset. Återhämtningsfonden på 750 miljarder euro kan helt betalas med nya egna intäkter för EU.

Dit hör att utöka EU:s utsläppshandelssystem ETS inom luftfart och sjöfart, att införa en koldioxidtull på importvaror, samt att införa skatt på den digitala ekonomin, som främst ska drabba jättar som Google, Amazon och Facebook.

Det föreslog EU-kommissionen på onsdagen.

Utan nya intäkter (egna resurser) måste EU-ländernas inbetalningar öka, om inte andra budgetposter ska minska. Sverige hör till EU:s största nettobetalare.

Enligt kommissionens upplägg ska EU skaffa fram pengarna till återhämtningsfonden genom att EU-länderna först ställer ut garantier till EU-budgeten. Sedan kan kommissionen låna upp pengarna på finansmarknaderna med löptider på upp till 30 år.

Lånen ska dock börja betalas tillbaka först efter den kommande perioden för EU:s långtidsbudget 2021-2027.

Givetvis drabbas EU-ländernas nationella budgetar av bortfall även med kommissionens förslag.

Om EU-länderna vill införa ETS-avgifter, koldioxidtull och digitalskatt så hade alternativet varit att skicka pengarna till deras budgetar.

Sverige har tidigare varit mycket skeptiskt till att EU får nya egna inkomstkällor. Tidigare i år var dock Sverige beredd att diskutera en plastskatt som egna medel i EU-budgeten.