Detta är en artikel från Direkt.

EU: UTSKOTT RÖSTAR EMOT SVENSKT UNDANTAG FRÅN MINIMILÖNER (R)

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
11 November 2021, 14.27

(rättar: röstsiffror i andra stycket)

BRYSSEL (Direkt) Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott röstade på torsdagen emot att ge Sverige och Danmark möjligheten att suspendera EU-direktivet om lagstadgade minimilöner.

Utskottet röstade med 39-10 för att förkasta ett ändringsförslag från den svenska ledamoten Heléne Fritzon (S).

Svenska och danska europaparlamentariker hade hoppats att få en majoritet för att självständiga parter på arbetsmarknaden ska få möjlighet att begära att deras land avstår från att tillämpa direktivet.

Före omröstningen vädjade Heléne Fritzon att detta skulle bevara de väl fungerande arbetsmarknaderna i Sverige och Danmark.