EU-VAL: FINANSMARKNADERNA BÖR BEVAKA AV FLERA SKÄL - NORDEA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
22 maj 2019, 14.59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) EU-valet har betydelse för ekonomin och finansmarknaderna, men mer utifrån inverkan på den nationella politiken i länder som Storbritannien, Frankrike och Italien.

Det skriver Nordea i en analys inför valet till Europaparlamentet, som hålls den 23-26 maj.

Valet gäller 751 platser, varav 73 till Storbritannien som deltar trots att de ska lämna EU. När (om) de lämnat kommer parlamentet att bestå av 705 ledamöter.

"Det nya parlamentet väntas bli än mer fragmenterat, vilket kommer att göra beslutsfattandet svårare. Det är däremot osannolikt att den nya sammansättningen i parlamentet kommer ha någon betydande inverkan på de kortsiktiga utsikterna för ekonomin och marknaderna, även om det kommer att ha långsiktiga implikationer", skriver Nordea.

För närvarande har de två största partigrupperna, EPP och S&D, majoritet men det är sannolikt att det kommer att krävas tre partigrupper framöver.

Mer extrema partier har fått ökat stöd i nationella val och kan få extra skjuts av att EU-valet ofta ses som ett tillfälle att protestera mot den egna regeringen.

Opinionsmätningar visar att mer extrema partier kan få så mycket som en tredjedel av platserna, men dessa partier är också inbördes olika och kan få svårt att enas, vilket minskar inflytandet. De breda linjerna i EU formas också mer av stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet.

Valet av EU-kommissionens ordförande kommer att bli viktigt och ta fart efter valet, och för marknaden blir det mycket viktigt vem som efterträder Mario Draghi som ECB-chef, när hans mandatperiod löper ut i oktober.

Valet har betydelse även för de kortsiktiga utsikterna, men då på grund av frågor i enskilda länder.

I Italien har konflikterna mellan Luigi di Maios Femstjärnerörelsen och Matteo Salvinis Lega ökat på sistone, och stärkt av opinionen har Salvini börjat agera som premiärminister. Om Lega gör bra ifrån sig i valet kanske Salvini inte kan motstå frestelsen att upplösa regeringen och utlysa nyval, där han kan sträva mot premiärministerposten med sin mer traditionella allierade, Silvio Berlusconis Forza Italia.

Utsikterna för att den EU-skeptiske Salvini blir premiärminister kan skaka om finansmarknaderna och leda till ökad volatilitet i italienska statsobligationer, liksom skada förtroendet för euroområdet.

I Frankrike har president Emmanuel Macrons reformagenda paralyserats av protesterna från "Gula västarna", även protesterna har klingat av något i spåren av eftergifter.

EU-reformer är samtidigt en hjärtefråga för Macron och EU-valet därför viktigt för honom. Hans parti (LREM) ligger nära Marine Le Pens (RN) och en seger för Macron skulle ge hans agenda en boost. Hans reformer har gett hopp för Europa som helhet och setts som ett alternativ till populistiska lösningar.

"Med andra ord, Macrons reformer har betydelse inte bara för de franska utsikterna utan även för euroområdet som helhet", skriver Nordea.

Utan strukturreformer skulle fokus återgå till betydande franska offentliga underskott, vilket redan stiger på grund av eftergifterna till Gula västarna.

I Storbritannien har det blivit allt mer uppenbart att Theresa May inte kommer att hitta en parlamentarisk majoritet för sin överenskommelse, och hon har inte mycket tid kvar. EU-valet kommer samtidigt att ses som en folkomröstning om brexit, och ha betydelse för valet och hållningen hos Mays efterträdare.

Nigel Farage har format ett nytt parti, Brexitpartiet, som vill att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Liberaldemokraterna och andra mindre partier vill däremot att Storbritannien stannar i EU.

"Ett starkt stöd för Brexitpartiet skulle ses som väljarnas stöd för en hårdare form av brexit, och bör öka marknadens oro för att ett sådant utfall åter kan ligga på bordet och ytterligare förmörka utsikterna för pundet", skriver Nordea, och tillägger att det är det samlade stödet för ett visst brexitutfall som kommer att vara i fokus.

Bild: prognos för mandat efter EU-valet, källa Financial Times

EPP, Europeiska folkpartiet (M och KD ingår) S&D, Progressiva förbundet av socialdemokrater (S/FI)

ALDE, Alliansen liberaler och demokrater (L/C).

Greens/EFA, De gröna/Europeiska fria alliansen (MP)

GUE/NGL, Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (V)

ECR, Europeiska konservativa och reformister (SD) EFDD, Frihet och direktdemokrati i Europa. ENF, Nationernas och friheternas Europa