Detta är en artikel från Direkt.

FASTIGHETER: FORTSATT HET, MEN POLARISERAD SEKTOR - SHB

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
12 October 2021, 06.00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den svenska fastighetssektorn är fortsatt het, tack vare låga finansieringskostnader, men också polariserad. Medan bostäder och logistiskfastigheter går som tåget är det fortsatt tufft för handelsfastigheter.

Det bedömer Handelsbanken i sin nya fastighetsrapport, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Vi ser en fortsatt het fastighetssektor, mycket drivet av låga finansieringskostnader, men den är polariserad. Det har att göra både med gamla och nya trender", säger Handelsbankens chefekonom Christina Nyman till Nyhetsbyrån Direkt.

Hon konstaterar att bostäder går fortsatt starkt hett, såväl privatbostäder som hyresbostäder, som setts som något av en trygg hamn under pandemin bland investerare. Industri, lager och logistik går också starkt, med en e-handel vars tillväxt accelererat under pandemin. I andra änden befinner sig detaljhandelsfastigheter, som hade det tufft redan före pandemin. Någonstans i mitten är kontorsfastigheter.

"Där råder fortfarande en ganska stor osäkerhet med hemarbete, men vi ser att vakanserna har börjat öka och aktiemarknadens avkastningskrav ser ut att ha sjunkit", säger Christina Nyman.

Handelsbanken ser nu framför sig svagt ökande priser på såväl kommersiella fastigheter som bostäder det kommande året, jämfört med de mer stillastående priser de räknade med i den senaste rapporten i våras.

"Vi har blivit överraskade av hur het fastighetsmarknaden är", säger Christina Nyman.

Att den nu höga inflationen skulle visa sig mer bestående, och i förlängningen leda till högre räntor, är en risk som Handelsbanken tror är ganska liten.

"Vårt huvudscenario är att vi inte får någon varaktigt hög inflation, utan att inflationen vänder ned och förblir strax under Riksbankens mål. Detta betyder att räntor förblir låga", säger Christina Nyman.

Samtidigt är dock riskbilden nu en annan än tidigare, vad gäller inflationen. Handelsbanken ser två möjliga scenarier framför sig med högre inflation. Ett där en stark efterfrågan får inflationen att stiga och räntor att höjas tidigare. Men då kan fastighetsägare också vältra över detta i form av högre hyror, tack vare den starka ekonomin, och de högre räntorna får därmed ingen större effekt för fastighetssektorn.

Det andra scenariot, där en högre inflation leder till oro på finansmarknaderna och högre riskpremier, är betydligt värre.

"Det skulle kunna bli betydligt mer problematiskt, med högre arbetslöshet och högre räntor samtidigt, och här finns en risk för större korrigeringar. Frågan är hur mycket man kan lita på att centralbankerna griper in, kanske kan man inte ta det för givet i alla lägen. De vill inte att alla räknar med det, men samtidigt kan det bli svårt för dem att inte agera", säger Christina Nyman.

I rapporten pekar Handelsbanken också ut fysiska klimatrisker, som skyfall och jordskred, som en ökad risk för fastighetssektorn, som kan påverka försäkringar och finansiering och därmed i förlängningen också fastighetsvärden.

På bostadsmarknaden räknar Handelsbanken med att prisrusningen under pandemin nu är över men att bostadspriserna fortsätter öka, med runt 5 procent 2022.

"Vi ser en lite lugnare utveckling framför oss när pandemin påverkar mindre och restriktioner lättas. På längre sikt kan det dämpas ännu mer när det ökande byggandet och långsammare befolkningsökning gör att bristen på bostäder minskar, men det gäller inte för småhus", säger Christina Nyman.

Småhus har gått urstarkt under pandemin, när allt fler letat större boende, samtidigt som en del som äger villor dragit sig för att sälja. Det är möjligt att balansen mellan utbud och efterfrågan kan bli lite bättre på småhusmarknaden framöver, med fler säljare, men samtidigt ökar andelen i befolkningen i familjebildande ålder och äldre bor kvar längre i sina hus.

"Det byggs inte heller speciellt många småhus, delvis för att det går att få ut mer av markpriset genom att bygga bostadsrätter. Vi kommer att ha en fortsatt brist på småhus", säger Christina Nyman.