FED: EKONOMIN PÅ ETT BRA STÄLLE, MEN RISKER KVARSTÅR - POWELL

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
06 sept. 2019, 19.40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska ekonomin är på ett bra ställe, men det finns stora nedåtrisker till den ekonomiska utvecklingen.

Det sade Fedchefen Jerome Powell vid ett event i Zürich.

Huvudscenariot för USA och resten av världen är en modest tillväxttakt, låg inflation och låga räntor menade Powell. Något som han tillskriver en åldrande befolkning och låg produktivitet, vilket enligt honom även drivit ned den naturliga räntenivån.

Fed förväntar sig därmed inte en recession för varken USA eller världsekonomin.

Powell betonade att Fed kommer att göra det som krävs för att kvarhålla expansionen och därmed behålla en ackommoderande penningpolitik för att balansera nedsidesriskerna. Han menade vidare att Feds strategi för detta är att inte låta inflationsförväntningarna falla.

På den direkta frågan om en mjukare politik kommer svarade han att de bevakar inkommande data och hur de internationella oroshärdarna utvecklas.

Powell förväntar sig dock att inflationen kommer röra sig tillbaka mot målet om 2 procent, och menade att amerikansk arbetsmarknad fortsatt är mycket stram. Om Philipskurvan sade han att den inte var "död" utan att korrelationen mellan arbetsmarknad och inflationen minskat.

Tillfrågad om nuvarande amerikanska handelspolitik svarade han att Fed aldrig kommer kommentera på förd politik och att det inte var i centralbankens DNA att diskutera politik, samtidigt betonade han osäkerheterna nuvarande handelspolitik för med sig fortsatt är ett stort riskmoment för prognoserna.

Den amerikanska tvååriga statsobligationsräntan steg 2 punkter till 1.53 under den pågående utfrågningen. Dollarn stärktes marginellt mot euron.