FED: NÄRA VÅRA TUDELADE MÅL I NULÄGET - CLARIDA

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
14 nov. 2019, 15.28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska ekonomin är i nuläget nära Federal Reserves båda mål. Arbetslösheten ligger nära full sysselsättning och inflationen är nära målet om 2 procent.

Det sade Feds vice-chef Richard Clarida i ett förskrivet tal på torsdagseftermiddagen.

"Under en tid har nu prisstabiliteten i USA sammanfallit med en historiskt låg arbetslöshet. Denna låga arbetslöshetsnivå, 3,6 procent, har tolkats av många som att arbetsmarknaden i nuläget ligger över full sysselsättning. Vi kan däremot inte observera att denna arbetslöshetsnivå är förenlig med full sysselsättning", fortsatte han.

Han lade till att, även om arbetsmarknaden är robust, så finns det inga tecken på att löneökningar sätter ett tryck uppåt på prisinflationen. Han upprepade budskapet om att inflationsförväntningarna i USA i nuläget ligger i den lägre delen av vad han anser vara förenligt med Feds prisstabilitetsmål. Ekonomin utvecklas samtidigt vilket för med "nya policyutmaningar".

"Mina kollegor eller jag vill inte föregå eller förutspå våra slutgiltiga beslut. Jag kan däremot säga att några justeringar eller mer tydliga förändringar till vårt ramverk att det vi kan komma att göra endast kommer att vara riktat mot att förbättra vår möjlighet att uppnå och behålla våra duala mål i den värld vi lever i dag", sade han sammanfattningsvis.