FINANS: REGERINGSUTREDNING FÖRESLÅR UPPHANDLAT FONDTORG

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
04 nov. 2019, 13.05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) En regeringsutredning föreslår att det nuvarande öppna fondtorget inom premiepensionen ersätts av ett upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvar för att det finns en tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet.

Det skriver regeringen på sin hemsida i samband med presentationen av utredningsförslaget.

Urvalet av fonder föreslås ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande.

"En förutsedd konsekvens av det här förslaget är att antalet fonder kommer att minska", sade utredaren Mikael Westberg vid presskonferensen. Han tror att antalet fonder skulle minska till 150-200 stycken, från drygt 500 vid halvårsskiftet.

"Premiepensionssystemet bör enligt utredningen utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig förvaltning. Om spararen inte enbart vill välja risknivå ska det finnas möjlighet att välja en eller flera fondkategorier som spararen kan placera sina medel i", står det att läsa på regeringens hemsida.

Utredningen föreslår att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten föreslås ha som huvuduppgifter att förvalta förvalet i premiepensionen, förvalta det nya upphandlade fondtorget, sköta kapitalförvaltningen av den traditionella försäkringen, och förvalta premiepensionens valarkitektur.

Övriga uppgifter inom premiepensionssystemet ska liksom i dagsläget skötas av Pensionsmyndigheten, föreslår utredaren.

Den nya myndigheten föreslås verka för att det befintliga fondtorget ska vara avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december 2023.

Utredningens förslag är att den nya myndigheten ska vara oberoende i förhållande till regeringen i ett antal avseenden.