H&M: DRAR TILLBAKA UTDELNINGSFÖRSLAG, VIDTAR BREDA ÅTGÄRDER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
23 mars 2020, 13.12

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) H&M:s styrelse har, mot bakgrund av rådande situation och osäkerhet om marknadsutvecklingen, beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget om 9:75 kronor per aktie och istället föreslå årsstämman 2020 att det inte blir någon utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företaget utvärderar alla delar av verksamheten där bland annat samtliga kostnader gås igenom. En rad åtgärder tas, bland annat avseende inköp, investeringar, hyror och bemanning, skriver H&M.

"Marknad för marknad gås nu igenom utifrån lokala förutsättningar. Dialog kring tillfälliga permitteringar har inletts på ett antal marknader och kommer att följas av ytterligare tillfälliga permitteringar på övriga marknader som berörs av corona-situationen. Globalt sett kommer troligen tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget", skriver H&M.

Bolaget ser också över behovet av eventuella uppsägningar av medarbetare med anledning av corona-situationens negativa effekter på verksamheten.