H&M: FLERA ANALYTIKER TVEKSAMMA EFTER FÖRSÄLJNINGSSIFFROR

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
16 sept. 2019, 09.18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) H&M:s försäljning i det tredje kvartalet steg i linje med förväntningarna och bland de kommentarer som Nyhetsbyrån Direkt hittills tagit del av verkar analytikerna följa sina tidigare utstakade rekommendationer.

* Berenberg, som har rekommendationen sälj, menar att försäljningssiffran kan leda till en viss besvikelse i skenet av H&M-aktiens starka utveckling i år. Berenberg pekar bland annat på lätta jämförelsetal och kalendereffekt.

* Även Morgan Stanley, med rekommendationen undervikt, lyfter fram att H&M mötte lätta jämförelsetal i kvartalet.

"Det är fortsatt föremål för diskussion om det har vänt för H&M och om bolaget på nytt lyckas locka kunderna eller om det bara rör sig om att kostnaderna åtgärdats", skriver Morgan Stanley.

* Credit Suisse, med rekommendationen underperform, är av åsikten att stora delar av en återhämtning för H&M-aktien redan är diskonterad.

* RBC Capital Markets, med rekommendationen outperform, menar å sin sida att H&M:s jämförbara försäljning tydligt tar marknadsandelar på de större marknaderna. RBC anser att H&M nått en vändpunkt sett till såväl sin lönsamhet som sitt varulager.