H&M: KURSUPPGÅNG MINSKAT UTRYMME FÖR FÖRSÄLJNINGSBESVIKELSE 3KV

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
12 sept. 2019, 11.44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utrymmet för besvikelser när H&M släpper sin kvartalsförsäljning på måndag morgon har minskat betydligt med den rejäla kursuppgång klädjätten har i ryggen.

Bilden hos allt fler analytiker, att H&M sett ljuset i tunneln efter år av försvagad försäljning och dalande lönsamhet, börjar så smått få fäste. Men samtidigt som H&M klättrat 50 procent sedan årsskiftet har analytikerkollektivet inte hängt med då snittriktkursen ligger klart under aktuell kurs. Många verkar vilja ha ytterligare bevis för att tunnelns slut nalkas och inte det mötande tåget.

Så att säga att måndagen försäljningssiffror är synnerligen viktiga för den fortsatta synen på H&M på kort och medellång sikt är inte en överdrift.

Vad har då H&M att leva upp till när försäljningen för det tredje kvartalet (juni-augusti) släpps? Enligt Infront Datas sammanställning av 16 estimat väntas i snitt en ökning i lokala valutor på 7,9 procent. Man får gå tillbaka elva kvartal, till hösten 2016, för att hitta en lika stor försäljningsuppgång.

De enskilda estimaten spretar mer än vanligt och spänner mellan en ökning på 5,0 procent och 9,5 procent.

Ett antal pusselbitar för det tredje kvartalet finns att tillgå där den starkaste är H&M:s eget besked den 27 juni om att försäljningen i hela juni väntades öka hela 12 procent.

Enligt statistik från Textilwirtschaft steg försäljningen i den tyska klädhandeln, som fortfarande är H&M:s enskilt största marknad, med 4 procent i juni, 1 procent i juli och med 3 procent i augusti.

Från konkurrenshåll noteras Inditex färska delårsrapport som sträckte sig till och med juli och som bjöd på en försäljningsökning i lokala valutor på 7 procent (perioden februari-juli). I en trading uppdate noteras att försäljningen mellan 1 augusti och 8 september steg 8 procent.

Inditex rapport straffades på Madridbörsen med sjunkande aktiekurs där den största nageln i ögat enligt många analytiker var en svag bruttomarginal. H&M:s bruttomarginal och övriga resultatmått dröjer tills rapporten för det tredje kvartalet släpps i sin helhet den 3 oktober.

Marknaden kommer dock börja spekulera redan på måndag. En stark kvartalsförsäljning från H&M kan ha lyfts av reor som i sin tur pressat lönsamheten. Å andra sidan kan en stark försäljning innebära en välkommen minskning av H&M:s historiskt svulstiga varulager. En svag försäljning på måndag eldar på argumenten för att H&M fortfarande har problem att attrahera kunderna och att lagerproblemet kvarstår. Men det kan även vara ett tecken på en större andel fullprisförsäljning som i så fall skulle gynna marginalen.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.