Detta är en artikel från Direkt.

H&M: SKA STÄNGA 50 BUTIKER NETTO 2020, -250 BUTIKER 2021

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
1 October 2020, 06.18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) H&M-gruppen väntas nu stänga ungefär 50 butiker netto under räkenskapsåret 2019/2020 som sträcker sig till och med november. Tidigare besked var netto 40 butiker färre.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Under året planeras 180 butiker att stänga permanent mot tidigare kommunicerade 170. Antalet öppningar planeras som tidigare uppgå till 130.

För 2021 planeras antalet stängningar uppgå till 350 och antalet nyöppningar till drygt 100 vilket ger en nettominskning om cirka 250 butiker.

Ny planerad H&M-butiksmarknad är Panama via franchise där en första butik väntas öppna under 2021, att jämföra med tidigare kommunikation som var "första halvåret 2021".

Vidare upprepar H&M att Australien blir ny H&M-onlinemarknad, med planerad start under slutet av 2020.