HEMFOSA: SBB:S BUD "MIX AND MATCH" KONTANT OCH AKTIER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 nov. 2019, 07.46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB:s bud på Hemfosa, ett bud som offentliggjordes under morgonen, baseras på vederlag i både aktier och kontanter enligt ett så kallat "mix and match"-förfarande, framgår av pressmeddelandet under morgonen.

Avseende 55 procent av de stamaktier i Hemfosa som aktieägaren överlåter till SBB erhålls 5,5 stamaktier av serie B i SBB. För återstående 45 procent av stamaktierna i Hemfosa får aktieägaren 120:00 kronor kontant.

Erbjudandet för preferensaktier i Hemfosa har en liknande konstruktion: Avseende 55 procent av de aktier som aktieägaren överlåter erhålls 5,6 stamaktier av serie D i SBB medan 195:00 kronor erhålls kontant.

Varje stam- och preferensaktieägare i Hemfosa kan således välja att antingen erhålla så mycket aktievederlag som möjligt eller så mycket kontantvederlag som möjligt för sina Hemfosa-aktier.

Sammanlagt kan som vederlag i erbjudandet emitteras upp till totalt knappt 513 miljoner stamaktier av serie B i SBB och knappt 34 miljoner stamaktier av serie D i SBB. Upp till totalt drygt 10 miljarder kronor kommer att betalas kontant.

Fördelningen kommer inte att ändras som ett resultat av val gjorda enligt "mix & match"-möjligheten. För att enskilda aktieägare i Hemfosa ska erhålla mer av ett visst önskat vederlagsslag enligt "mix & match"-möjligheten måste alltså andra aktieägare i motsvarande mån ha gjort omvända val.

Styrelsen för Hemfosa har enhälligt rekommenderat att aktieägarna accepterar budet. Budet är totalt värt 23.521 miljoner kronor där stamaktiedelen är värd cirka 21.380 miljoner kronor.