Detta är en artikel från Direkt.

HUAWEI: FÖRVALTNINGSRÄTTEN GER PTS RÄTT OM 5G-BLOCKERING

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
22 June 2021, 15.54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Förvaltningsrätten ger i Post- och telestyrelsen rätt att blockera det kinesiska telekombolaget Huawei från att utrusta svenska telenät med 5G-teknik, framgår av ett pressmeddelande på tisdagen.

Huaweis överklaganden i två mål rörande villkor för 5G-tillstånd avslås och domstolen upprätthåller också Post- och telestyrelsens beslut om att avveckla samtliga befintliga produkter och tjänster från Huawei senast den 1 januari 2025, framgår vidare.

"PTS har också haft skäl för villkoret att tillståndshavarna senast den 1 januari 2025 ska ha av-vecklat beroenden av personal eller funktioner som är placerade i utlandet och, om nödvändigt, ersätta dessa med funktioner eller personal placerade i Sverige", skriver Förvaltningsrätten.

Enligt domen finns det fog att anta att Sveriges säkerhet kan ta skada av att produkter från Huawei används i kärnan av 5G-nätet.

"Sveriges säkerhet är ett tungt vägande skäl och förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets-polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säker-hetsläget och hotbilden mot Sverige", säger rättens ordförande Ulrika Melin.

Huawei anklagas för att via en grumlig ägarbild verka som en förlängd del av kinesiska regimen ha för avsikt att förverkliga digitala maktambitioner och möjliggöra spionage över andra länders telenät. Bolaget nekar till alla anklagelser, som riktats från underrättelsetjänster i bland annat USA och Sverige.

Beslutet kan överklagas.