HUI: LÅGPRISHANDEL VÄXER LIKA SNABBT SOM E-HANDEL

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
13 November 2019, 11.40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) E-handeln växer så det knakar och står för en allt större del av den totala detaljhandeln. Det finns dock även en sektor i den fysiska butikshandeln som växer lika snabbt - lågprishandeln.

Det säger Jonas Arnberg, vd vid HUI Research, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Lågprishandeln växer lika snabbt som e-handeln. Vi ser att lågprisaktörer tar allt större utrymme i olika handelsområden. Ett exempel här i Stockholm är att Rusta öppnat butik bredvid NK - varandras motpoler. Det finns absolut ett sug efter lågpris", säger han.

Han påpekar att man ser en stark ökning för detta segment även i andra länder och menar att en förklaring är att detta är något som handeln bemästrar bra.

"Budgethandeln klarar sig mot det digitala. Det kommer alltid att vara billigare att ställa in en lastpall i en butik och låta kunden göra jobbet än att ha e-handel där någon ska leverera varorna", säger han.

Att Sverige nu går mot en lågkonjunktur lär dessutom gynna sektorn, med ett ökat prisfokus hos konsumenterna.

"Vi har också större inkomstskillnader än tidigare och det finns en grupp som verkligen kommer att jaga lågprisprodukter", säger Jonas Arnberg.

Sverige har dessutom jämfört med andra länder en relativt liten marknadsandel för lågprisbutiker.

"Vi kommer fortsätta se en stark tillväxt för lågprishandeln", bedömer Jonas Arnberg.

De som drabbas av den utvecklingen är den traditionella butikskedjan.

"Lågprisaktörerna plockar vissa delar, som tvättmedel och schampo, medan e-handelsaktörerna tar andra delar, som apoteksvaror. Framöver kan tiden vara förbi när man åkte till en butik för att köpa allt och var beredd att åka långt för att göra det. Den traditionella kedjan, mellansegmentet, har här en jätteutmaning. Det är inget som händer nu, men på sikt kan dagligvaruhandeln reduceras till rena livsmedelsbutiker", säger han.

Jonas Arnberg noterar att lågpristrenden syns även i dagligvaruhandeln, där det i dag endast är lågprisaktörer som Lidl och Willys som nettoöppnar butiker.

"De traditionella butikerna stänger i stället butiker. Det är något som sker här", säger han.