Detta är en artikel från Direkt.

IMF: GLOBAL EK UR DJUPASTE KRISEN, PROBLEM EJ ÖVER - GEORGIEVA

Telegram från DIREKT / Omni Ekonomi
6 October 2020, 14.05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den globala ekonomin börjar nu komma tillbaka från den djupaste delen av krisen, men det betyder inte att problemen är över.

Det sade IMF-chefen Kristalina Georgieva på tisdagen, enligt ett förskrivet anförande.

"Alla länder står nu inför vad jag skulle kalla 'den långa uppstigningen' - en besvärlig klättring som kommer att vara lång, ojämn och osäker. Och utsatt för motgångar", sade hon.

IMF-chefen sade att utsikterna för den globala ekonomin nu är något mindre bistra än i juni, då IMF:s prognos pekade mot en allvarligt BNP-nedgång 2020 (-4,9 procent 2020 följt av +5,4 procent 2021).

"Vi bedömer nu att utvecklingen under andra och tredje kvartalet var något bättre än väntat, vilket tillåter en viss upprevidering av vår globalprognos för 2020. Och vi räknar fortsatt med en partiell och ojämn återhämtning 2021", sade Kristalina Georgieva.

(IMF publicerar sin nya globala konjunkturprognos tisdagen den 13 oktober.)

Den globala produktionen väntas dock fortsatt ligga klart under nivåerna före pandemin på medellång sikt. Och för i stort sett alla länder kommer detta att innebära ett bakslag för förbättringen av levnadsstandarderna.

Hon konstaterade att världen har nått nuvarande punkt till stor del tack vare de extraordinära policyåtgärder som har "lagt ett golv" under världsekonomin.

"Regeringarna har erbjudit omkring 12.000 miljarder dollar i finanspolitiskt stöd till hushåll och företag. Och penningpolitiska åtgärder utan motstycke har upprätthållit kreditflödet, vilket har tillåtit miljontals företag att fortsätta verksamheten", sade IMF-chefen.

Hon påpekade samtidigt att policyresponsen har varit ojämn, utvecklade ekonomier har kunnat göra "vad som än krävs" medan fattigare nationer har strävat efter att göra "vad som än är möjligt". IMF-chefen noterade som exempel att inget afrikanskt land söder om Sahara har kunnat emittera externa lån sedan i mars.

"De svagaste 'klättrarna' behöver hjälp på vägen upp", sade Kristalina Georgieva.

Hon konstaterade vidare att riskerna är fortsatt höga, däribland ökade konkurser och ansträngda värderingar på finansiella marknader. Därtill har fler länder blivit bräckliga efter den finanspolitiska responsen på krisen i kombination med tunga produktions- och inkomsttapp.

"Vi uppskattar att den globala offentliga skulden kommer att nå en rekordhög nivå på omkring 100 procent av BNP 2020", sade IMF-chefen.

IMF ser nu fyra prioriterade områden att fokusera på för att underlätta vägen framåt:

1, Skydda folks hälsa - "bara genom att besegra viruset överallt kan vi säkra en full ekonomisk återhämtning någonstans".

2, Undvika för tidiga tillbakadraganden av policystöd. Så länge pandemin pågår är såväl finans- som penningpolitiska stimulanser nödvändiga - "kapas livlinorna för snabbt blir den 'långa klättringen' ett brant fall".

3, En flexibel och framåtblickande finanspolitik kommer att bli avgörande för att återhämtningen ska få fäste.

4, Hantera skulderna - i synnerhet i låginkomstländer vars redan tunga skuldbörda har blivit tyngre. Det betyder mer bistånd och skuldlättnader i kombination med skuldhantering och transparens. "I vissa fall kommer en global koordinering för att rekonstruera statsskulder att bli nödvändigt, med fullt deltagande av offentliga och privata kreditgivare".

Kristalina Georgieva sade också att "vi har inte råd att helt enkelt återuppbygga den gamla ekonomin, med sin låga tillväxt, låga produktivitet, höga ojämlikhet och förvärrande av klimatkrisen".

"Därför behöver vi fundamentala reformer för att bygga en mer uthållig ekonomi - en som är grönare, smartare, mer inkluderande - mer dynamisk. Det är dit vi måste rikta de massiva investeringarna som kommer att krävas för en lång och uthållig återhämtning", sade IMF-chefen.