INDUSTRIARB: TIDEN FÖR KORTTIDSPERMITTERING MÅSTE FÖRLÄNGAS

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
15 maj 2020, 10.30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Covid-19 har satt tydliga spår på i svensk basindustri och det krävs nu en förlängning av tiden man kan använda sig av korttidspermittering.

Det skriver Industriarbetsgivarna i en rapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"En förändring är nödvändig eftersom även 2021 kommer vara ett år med svag konjunktur och basindustrierna till viss del kan komma att påverkas i ett senare skede än andra branscher i denna kris", skriver Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten.

I dagsläget kan stöd för korttidspermittering sökas maximalt sex plus tre månader och reglerna gäller endast fram till årsskiftet. En utökad möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent gäller endast juni-augusti.

Enligt en enkät som Industriarbetsgivarna gjort bland sina medlemsföretag i månadsskiftet april/maj efterlyser företagen att stöd ska kunna ges för längre perioder, fortsätta efter årsskiftet och att perioden med 80 procents minskning förlängs.

Enkäten visar också att covid-19 satt tydliga spår i svensk basindustri, med bland annat minskad försäljning och svårigheter i handeln med andra länder.

"Det är tydligt att pandemin har påverkat efterfrågan i en negativ riktning. Hela 65 procent av de företag som svarade på enkäten hade märkt av minskad försäljning eller orderingång jämfört med för sex månader sedan", skriver Kerstin Hallsten.

Bilden är likartad i alla branscher utanför gruvindustrin. Runt 65 procent av företagen spår också en minskad försäljning kommande sex månader. Företagen har dessutom upplevt andra problem kopplat till försäljningen, bland annat press nedåt på priserna.

Vidare uppger cirka 75 procent av företagen att handeln med utlandet försvårats, med bland annat dyrare och svårare transporter, problem att få tag på vissa insatsvaror samt längre leveranstider.