INGVES: FÖLJER UTVECKLING TIMME FÖR TIMME, BEREDD AGERA MER

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
13 mars 2020, 11.32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vi följer utvecklingen timme för timme och har beredskap att fatta beslut närhelst det behövs. Det innebär också att alla de verktyg Riksbanken kan använda kan användas, det beror på den fortsatta utvecklingen.

Det sade Riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på fredagen, efter att direktionen vid ett extrainsatt möte på torsdagen beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att undvika att livskraftiga företag slås ut av coronavirusets spridning.

Det kan handla om likviditetsstöd till banker, som lättnader i krav vi ställer, vi kan köpa värdepapper av olika slag, som kommun- och bostadsobligationer eller företagsobligationer, vi kan också om det behövs göra valutainterventioner och sänka reporäntan om vi anser det är lämpligt, sade han.

"Det här är vårt bidrag i dagsläget, men läget på finansmarknaden i Sverige och utomlands ändrats väldigt snabbt. Och det har ändrats kraftigt för varje dag", sade han.

"Vår uppgift i det här sammanhanget är att arbeta med de ekonomiska konsekvenserna. Vi kommer att få tydligt negativa effekter både i Sverige och i den globala ekonomin", enligt Ingves, som tillade att det ännu inte går att säga hur omfattande effekterna blir.

Ingves noterade att det har varit stora rörelser på finansmarknaderna, något som riskerar att bli utmanande för många företag.

Om företagen går omkull måste de säga upp personal och det kan drabba företag som i grunden är stabila.

Turbulensen som råder leder till att finansieringssituationen kan bli osäker framöver, enligt Riksbankschefen som sade att små och medelstora företag i Sverige sysselsätter cirka 2 miljoner människor.

"Får företagen finansieringsproblem kan det få långtgående konsekvenser för ekonomin. Vår roll är att säkerställa att det finns tillräcklig finansiering i ekonomin", sade han.

Pengarna ska vidarebefordras till företag i Sverige, det är "i princip gratispengar som vi förväntar oss att bankerna förmedlar till företagen", sade Ingves som sade att det är "upp till bevis för bankerna som i många år sagt att de är väl kapitaliserade.

Det handlar om 10 procent av BNP i Sverige, det är ett belopp som är större än den utestående lånesumman som finns i dag.

"Företag ska känna sig trygga med att kreditförsörjningen fungerar och det är oerhört viktigt och centralt att bankerna gör sin det i att hanterasituationen så det blir så små skador som möjligt", sade Ingves.

Om alla de 500 miljarderna används ute i samhället så pratar vi om sammanlagt 1.000 miljarder riksbankspengar. Alla de här fungerar precis som kontanter som kan användas om och om igen, enligt riksbankschefen.