INGVES: SER RISK ÖKAD UPPLÅNING, SÅG INTE SKÄL SÄNKA RÄNTAN

Telegram från Direkt / Omni Ekonomi
26 nov. 2020, 11.48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riksbankens slutsats denna gång var att det var mer effektivt att öka tillgångsköpen än att sänka räntan för att stötta ekonomin.

Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att det Riksbanken kom fram till nu var att det är angeläget att räntorna hålls låga och att bibehålla utbudet av krediter i ekonomin. Det är viktigt att hålla fast i utlåning- och köpprogram så brett som möjligt.

"Den här gången var det inte aktuellt att jobba via räntan", sade han.

Vad det innebär är att räntorna hålls låga och att det är lätt att låna.

Han konstaterade att inflationen väntas ligga under målet under hela prognosperioden, och ur den aspekten är det inte orimligt att hålla fast i vad de säger sig ska göra i omfattningen av tillgångsköpen framöver. Om utvecklingen skulle bli klart bättre kan de ta ställning till det då och eventuellt göra justeringar.

Riksbanken kommer efter årsskiftet att redovisa sina innehav av företagsobligationer med hänvisning till de redovisade koldioxidutsläppen, men han har inte uppfattningen att Riksbanken tidigare köpt från företag som förenklat sett "beter sig väldigt illa" vad gäller utsläppen.

På en fråga om Riksbankens köp av bostadsobligationer kan bidra till ökad upplåning och stigande bostadspriser sade han att Riksbanken anser att detta är rätt åtgärder under rådande omständigheter, om de inte gjorde det skulle den ekonomiska aktiviteten bli än mindre än nuvarande prognos. Till exempel väntas inte arbetslösheten sjunka tillbaka till prepandemisk nivå under prognosperioden.

Då är det rimligt att göra vad Riksbanken gör, men det bygger på att "många lånar mer", och det är en ryggsäck som vi kommer att ha med när återhämtningen kommer. Det finns fortsatt många obalanser på bostadsmarknaden,

"Det är det bästa vi kan göra, men vi är väl medvetna om att det innebär mer skulder och större upplåning in i framtiden", sade han.

Vad gäller ECB som har möte i december sade han att de är väl medvetna om det, vi är granne med en elefant och när de rör sig så påverkas vi av det. Det som ECB gör för att stärka återhämtningen där har vi även nytta av i Sverige.

Det finns heller inget som kräver att de enbart fattar beslut vid de penningpolitiska mötena, behöver de göra något mellan mötena så gör de det.

"Behöver vi ändra då ändrar vi, och då ändrar vi även mellan mötena", sade han.

Vad gäller kronan sade han att de även denna gång räknar med att kronan kommer att stärkas, men inte så mycket. Och har de rätt blir det en ganska "lagom" förstärkning. Skulle det hända något annat får de fundera på hur de ska hantera det.

De ligger i denna kronprognos ganska nära en "allmänt rätt hygglig nivå" vad gälle växelkursen.